هنر ادبیات

بال به بال عقاب عشق الهی

عشق چون عقاب است

ارسالی از:

 لیلا لطفی (دوره ی پیش دانشگاهی انسانی)

مگر از زندگی چه می خواهید؟

 که در خدایی خدا، یافت نمی شود، که به شیطان پناه می برید؟

که در عشق یافت نمی شود که به نفرت پناه می برید؟

که در سلامت یافت نمی شود که به خلاف پناه می برید؟

قلبها یتان را از حقارت کینه تهی کنیدو با عظمت عشق پُر کنید،

زیرا که عشق چون عقاب است، بالا می پرد و دور...

بی اعتنا به حقیران در روح.

کینه چون لاشخور و کرکس است،

 کوتاه می پرد و سنگین.

جز به مردار به هیچ چیز نمی اندیشد.

برای عشق، ناب ترین، شور است و زندگی.

برای لاشخور، خوبترین، جسدی است متلاشی.

                                                               ملاصدرا