هنر ادبیات

پیش بینی قرآن کریم

پیش بینی قرآن کریم 

درباره بدن فرعون(رامسس دوم)

در سوره یونس    

تصویر شارون (فرعون معاصر) رابارامسیس دوم (فرعون قدیم )مقایسه کنید  

 

 

     وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرفاتبعهم فرعون وجنوده بغیاً وعدوّاً حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتُ انّه لااله الا الذی آمنتُ به بنوا اسرائیل وانا من المسلمین(۹۰) الآن وقدعصیتَ قبلُ وکنتَ من المفسدین(۹۱) فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیـةً وانّ کثیراً من الناس عن آیاتنا لغافلون (۹۲)

 

 « و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. فرعون و سپاهیان وی بی درنگ مسلّحانه و فراتر از حد خود آنها را دنبال کردند، تا وقتی که داشت غرق می شد گفت: ایمان آوردم به اینکه خدایی غیر از خداییکه بنی اسرائیل (فرزندان یعقوب) به او ایمان آوردند وجود ندارد و همیشه مؤمن خواهم بود ـــ حالا! در حالیکه تا پیش از این از سپردن بنی اسرائیل سرباز زدی و همیشه نیز مفسد بودی ـــ امروز فقط بدن تو را نجات می دهیم تا برای افراد پس از خودت درسی باشد. هر چند خیلی از مردم از آیات ما غافلند ».

                                                                سوره یونس 90-92

    واژه فرعون در لغت بمعنی: ساختمان باشکوه است. بعد به فرمانروایان مصر اطلاق شده، که اشاره ضمنی و تلویحی بوده به ساختمانهای بلند بالا و باشکوه آنها. تصویری که می بینیم تصویرهمان فرعونی است که در زمان موسی(ع) حکومت می کرده ونامش رامسس دوم بوده است. او از بزرگ ترین فراعنه ی مصر است. وى از سال ۱۲۹۲ تا ۱۲۲۵ پیش از میلاد مسیح به مدت ۶۷ سال سلطنت کرد .درجریان حضرت موسی(ع)از سپردن بنی اسرائیل به موسی سرپیچی نمود و موسی و همراهانش را تعقیب کرد و در دریا غرق شد.پس از غرق شدن افراد باقیمانده ی دستگاه فرعون که با وی در تعقیب موسی نبوده اند او را از آب گرفته و مومیایی می کنند، و امروزه در معرض تماشای جهانیان است. و از او بیش از هر فرعون دیگری مدرک و مجسمه در دست مى باشد . چیزی که 1400 سال پیش قرآن آن را پیش بینی کرده است.

 

                                                             صَدقَ الله العَلیُّ العظیم