هنر ادبیات

عرض تسلیت

همکارمحترم جناب آقای یزدیزاده

مصیبت وارده رابه محضرآن دوست بسیارگرامی تسلیت عرض نموده برای بازماندگان آن مرحوم عمرباعزّت وعظمت آرزومندیم 

مدیریت وبلاگ